KLASSE

Ons bied ouditiewe en visuele stimulasie op `n multi-taalbasis in Afrikaans, Engels, Mandaryn-Chinees, Grieks, Duits en Afrika-tale om breingroei te bevorder. Ons werk in `n skrifryke omgewing in kleurgekodeerde letters en syfers volgens die “High Scope “- program van die Universiteit van Masechusets, Ohio asook  die uiters relevante idees van Suzuki soos in sy boek Kindergarten is too late


Screen Shot 2019-05-03 at 3.18.13 PM.jpg
 

KLASGROEPE

Al die akademiese aktiwiteite by Boempie word onderrig deur kleuteronderwyseresse wat bygestaan word deur praktisyns met kwalifikasies om aan babas tot Graad R-leerders onderwys  en versorging te gee. Die onderwyseresse en praktisyns doen die volledige  “National Curriculum”, CAPS kleuterskoolsillabusse asook  Reggio Emilia, VVOS, Dr. A. Wentzel, Bessie en  Bossie-programme met elke kind en elke kind kry elke kwartaal ’n rapport en aan die einde van die jaar ’n graadsertifikaat.  Onderrig vind binne en buite plaas na gelang van weersomstandighede en geen kind word ooit alleen gelaat nie, want hier is genoeg personeel. Hoe ouer die groep hoe meer verantwoordelikheid kry kinders om as groepleiers tafel te dek,  verversings te bedien, apparaat uit te deel en in te neem asook te help met skoonmaakaksies.

Screen Shot 2019-05-07 at 11.09.21.jpg

1 DIE WIT WOLKIEKLAS. Kammossel. GR.0000000/RRRRRRR 0-1

Babas word in die babasentrum versorg en hulle word wanneer gepas buitentoe geneem om die natuur te ervaar, magietyd te kry en binne word hulle blootgestel aan kunsaktiwiteite, stories en musiek terwyl hulle wakker is. Die tema vir die week word in verskillende tale in kleurkodering by hul kotte en doekomruilarea aangebring. Die praktisyns het die babakursus “Speel –Speel Slim” van Dr. Melodie de Jager en vele ander kursusse voltooi en sien toe dat die baba voldoende aandag, stimulasie en gesigtyd  kry. 

 

 
Screen Shot 2019-05-03 at 3.24.58 PM.jpg
 
Screen Shot 2019-05-03 at 3.25.09 PM.jpg
 
Screen Shot 2019-05-03 at 3.25.19 PM.jpg
 
Screen Shot 2019-05-03 at 3.25.30 PM.jpg
 

2 DIE  PERS HUISIEKLAS. Trapesium. BABAGROEP GR. 000000/RRRRRR. 1 

Groter babas geniet saam met die groter kinders verversings, maaltye en aktiwiteite en sit in hul eie klasgroep by die pers tafels in spesiale leunstoeltjies. 

 
 

3 DIE BLOU KRAANVOËLKLAS [Blou Sirkel] PEUTERGROEP GR.00000/RRRRR. 1-2 

Peuters geniet saam met die groter kinders verversings , maaltye en sit in hul eie groep by die blou tafels. 

 
 

4 DIE KRAPPE-KLAS [rooi vierkant] JUNIOR GROEP GR. 0000/RRRR 2-3

Junior kinders geniet hul verversings, etes en kunsaktiwiteite by die rooi tafels. 

 
 

5 DIE PADLOPERSKILPADKLAS [geel reghoek] MIDDELGROEP GR. 000/RRR. 3-4 

Die Middelgroepkinders geniet verversings en etes en ander aktiwiteite by die geel tafels. 

 
Screen Shot 2019-05-03 at 3.25.39 PM.jpg
 

6 DIE SPRINKAANKLAS [Groen driehoek] SENIOR GROEP GR. 00/RR. 4-5

Seniorgroepleerders eet verversings en maaltye en doen kunsaktiwiteite by die groen tafels.


 
Screen Shot 2019-05-03 at 3.25.49 PM.jpg

Poster designs by Aldie Pretorius

 

7 DIE FLAMINKEKLAS/THE FLAMINGO CLASS [oranje ovaal] /GR.R./GRAAD ONTVANGS GRAAD O/R 5-6

Graad R- leerders werk in die Graad R-klaskamer deur hul eie gevorderde sillabus wat deur die ouers op aanvraag besigtig mag word. Hulle werk by oranje tafels. Graad R-leerders neem leiding in die kringe, is self hoofleiers van die kleuterskool en het hul eie leierskaprolle en –voorregte.