GRONDE

DSC_7161.jpg

Die KlaskamerS

 

DIE speelgronde

Die algemene gebruik vir kleuterskole is dat kinders minstens een uur per oggend moet buite speel en tydens middagsorg ook.

Die Boempiespeelterrein is verdeel in vier afdelings:

  • Sand- en waterspel gekombineer met ’n klimraam, glygeut en pophuis

  • Trampolien, krattebou en klimrame

  • Balspel, fietsiery, bewegingspele en klimraam en brug met ‘n brandweerpaal

  • Hardloop- en boomklimarea wat spontaan deur die kinders “Boempieparadys” genoem word. Hier bou hulle ook konstruksies met regte bakstene 

  • Die veiligheid van die kinders is eerste prioriteit dus word deeglik toesig gehou en die veiligheid van die apparaat word gereeld nagegaan en opgeskerp